Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

besideyou
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
besideyou
Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz
Reposted fromsewinglover sewinglover
besideyou
besideyou
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viahouda houda
besideyou
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viahouda houda
besideyou
6121 5564
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
besideyou
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viagwiazdeczka gwiazdeczka
besideyou
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaOnly2you Only2you
besideyou
potrzebuję też mieć blisko kogoś bo życie to nie jest kurwa Mr. Robot
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaOnly2you Only2you
besideyou
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaOnly2you Only2you

May 07 2017

besideyou
6865 4f7e 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaSkydelan Skydelan
besideyou
Potrzebna jest odwaga, żeby być innym niż inni. I żeby mówić i robić rzeczy, które są tak oczywiste i proste, że nikt już o nich nie myśli.
— Aglaja Veteranyi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
besideyou
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
besideyou
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
besideyou
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
besideyou
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viahouda houda
besideyou
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahouda houda
besideyou
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
besideyou
besideyou
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl